Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức img1  ?

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Trong khai triển nhị thức img1 thì số các số hạng là img2 nên trong khai triển img3img4 số hạng.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.