Có bao nhiêu số nguyên âm img1 để hàm số img2 đồng biến trên khoảng img3?  

A.

5

B.

2

C.

Vô số.

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  - Ta có: img1img2. - Hàm số đồng biến trên img3 khi và chỉ khi img4, img5 img6, img7 img8, img9 img10, img11 (với img12). Ta có: img13, img14 Suy ra img15, img16img17 Lại do img18 nguyên âm nên img19. Vậy có img20 giá trị của img21 thỏa mãn.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...