Có bao nhiêu số nguyên dương  m để hàm số  img1 nghịch biến trên khoảng img2

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có img1  img2  Bảng biến thiên: img3    Để hàm số nghịch biến trên khoảng img4 thì img5, img6img7img8. Vì img9 nên img10. Chọn đáp án D.  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...