Có bao nhiêu số phức img1 thỏa mãn img2 và img3 là số thuần ảo?  

A.0
B.2
C.4
D.3
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  Gọi số phức img1 img2, vì img3 là số thuần ảo nên theo đề bài ta có hệ phương trình: img4 Từ img5 suy ra: img6 Ÿ Với img7, thay vào img8, ta được: img9 Suy ra: img10. Ÿ Với img11, thay vào img12, ta được: img13  Suy ra: img14; img15 Vậy có 3 số phức thỏa mãn. Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.