Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn img1.         

A.

4

B.

3

C.

2

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Để cho đơn giản đặt img1 , đẳng thức trở thành: img2  Lấy môđun 2 vế có img3  img4  img5  Bấm máy nhận thấy (1) có ba nghiệm img6. Với mỗi giá trị của a ta có một số phức img7. Vậy có tất cả 3 số phức z thỏa mãn.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.