Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng img1 với img2, img3, img4img5 sao cho img6.  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Vì số tự nhiên có ba chữ số dạng img1 với img2, img3, img4img5 sao cho img6 nên img7, img8, img9img10. Suy ra số các số có dạng img11img12.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.