Có bao nhiêu số tự nhiên có img1 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số img2 đứng liền giữa chữ số img3 và chữ số img4?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Có img1 cách chọn vị trí để xếp bộ ba chữ số img2. Có img3 cách sắp xếp img4 chữ số được chọn từ tập hợp img5. Theo quy tắc nhân trường hợp này có img6 cách sắp xếp. Trong các trường hợp ở trên có những trường hợp chữ số img7 đứng đầu: Có img8 số dạng này. Vậy số các số tự nhiên thoả mãn bài ra là img9.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...