Có bao nhiêu số tự nhiên có img1 chữ số, sao cho trong mỗi số chỉ có mặt hai chữ số img2img3, đồng thời số chữ số img4 có mặt trong số tự nhiên đố luôn là một số lẻ?         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Giả sử số cần lập có dạng img1, với img2, img3img4. Do img5 nên số chữ số img6 trong img7 số còn lại phải là một số chẵn. Gọi img8 là số chữ số img9 trong img10 số còn lại thì bài toán trở thành đếm số cách sắp xếp img11 chữ số img12 này vào img13 vị trí nên có img14 cách. Vậy có img15 số thỏa mãn. Đặt img16 thì img17 nên img18. Ta có img19 img20. Để img21 img22. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.