Có bao nhiêu cách xếp img1bạn nam và img2bạn nữ thành một hàng ngang sao cho nam và nữ đứng xen kẽ nhau?

A.

img1 

B.

img1 

C.

72

D.

18

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.