Có bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị hàm số img1 biết hệ số góc tiếp tuyến bằng img2?

A.

2

B.

3

C.

0

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1 Gọi img2 là hoành độ tiếp điểm. Ta có img3img4. Vậy có 2 tiếp tuyến thỏa đề bài.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...