Gen A đột biến thành gen a, sau đột biến chiều dài của gen không đổi nhưng số liên kết hiđrô thay đổi đi một liên kết. Đột biến trên thuộc dạng

A.

thay thế một cặp nuclêôtit cùng loại.

B.

mất một cặp nuclêôtit.

C.

thêm một cặp nuclêôtit.

D.

thay thế một cặp nuclêôtit khác loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay thế một cặp nuclêôtit khác loại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...