có các dung dịch loãng sau: Na2SO4, Na2CO3, NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận được bao nhiêu dung dịch:

A.

B.

3          

C.

4          

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

dùng quỳ tím có thể nhận biết được

+ Na2CO3, H2SO4 làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

+ NaOH. Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

+ Na2SO4, NaCl, BaCl2 không làm quỳ tím chuyển màu

Dùng Na2CO3 hoặc H2SO4 để nhận biết BaCl2, sau đó dùng BaCl2 để nhận biết Na2SO4. Còn lại là NaCl

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.