Có các lọ hóa chất mất nhãn trong mỗi  lọ đựng một trong các dung dịch sau : FeCl2 ,(NH4)2SO4 ,FeCl3 , CuCl2 , AlCl3 ,NH4Cl .Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa mấy dung dịch trong số các dung dịch kể trên ?

A.

6 Dung dịch .                  

B.

3 Dung dịch .                 

C.

4 Dung dịch .       

D.

5 Dung dịch .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lời giải: khi dùng NaOH sẽ nhận biết được:

+ FeCl2 tạo kết tủa trắng xanh, hóa nâu trong không khí

+ (NH4)2SO4 tạo khí mùi khai

+ FeCl3 tạo kết tủa đỏ nâu

+ CuCl2 tạo kết tủa màu xanh

 +  AlCl3 tạo kết tủa màu trắng tan trong kiềm dư

+ NH4Cl tạo khí mùi khai

Như vậy chỉ nhận biết được 4 dung dịch

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.