Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở:

A.

Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành.

B.

Sự phân bố công nghiệp.

C.

Trình độ kĩ thuật.

D.

Nguồn lao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...