Có dung dịch FeSO4 lẫn CuSO4. Phương pháp đơn giản nhất để loại tạp chất là:

A.

Cho một lá đồng vào dung dịch.

B.

Cho một lá sắt vào dung dịch.

C.

Cho một lá nhôm vào dung dịch.

D.

Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch, lọc lấy kết tủa Fe(OH)2 rồi hoà tan kết tủa vào dung dịch H2SO4 loãng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cho một lá sắt vào dung dịch.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.