Có hai học sinh lớp img1 ba học sinh lớp img2 và bốn học sinh lớp img3 xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp img4 không có học sinh nào lớp img5 Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Xét các trường hợp sau : TH1: Hai học sinh lớp A đứng cạnh nhau có img1 cách. TH2: Giữa hai học sinh lớp A có một học sinh lớp C có img2 cách. TH3: Giữa hai học sinh lớp A có hai học sinh lớp C có img3 cách. TH4: Giữa hai học sinh lớp A có ba học sinh lớp C có img4 cách. TH5: Giữa hai học sinh lớp A có bốn học sinh lớp C có img5 cách. Vậy theo quy tắc cộng có img6 cách.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.