img1 hành khách bước lên một đoàn tàu gồm img2 toa. Mỗi hành khách độc lập với nhau và chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để img3 toa có img4 người, img5 toa có img6 người, img7 toa còn lại không có ai.                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Không gian mẫu là số cách sắp xếp img1 hành khách lên img2 toa tàu. Vì mỗi hành khách có img3 cách chọn toa nên có img4 cách xếp. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là img5. Gọi img6 là biến cố img71 toa có 3 người, 1 toa có 1 người, 2 toa còn lại không có aiimg8. Để tìm số phần tử của img9, ta chia làm hai giai đoạn như sau: ●         Giai đoạn thứ nhất. Chọn 3 hành khách trong 4 hành khách, chọn 1 toa trong 4 toa và xếp lên toa đó 3 hành khách vừa chọn. Suy ra có img10 cách. ●         Giai đoạn thứ hai. Chọn 1 toa trong 3 toa còn lại và xếp lên toa đó 1 một hành khách còn lại. Suy ra có img11 cách. Suy ra số phần tử của biến cố img12img13. Vậy xác suất cần tính img14. Chọn B.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...