Có mấy loại chùm sáng

A.

1 loại

B.

2 loại

C.

3 loại

D.

4 loại

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:có 3 loại chùm sáng là : chùm sáng song song; chùm sáng phân kỳ; chùm sáng hội tụ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.