Có mấy loại điện tích ? là những điện tích nào?

A.

Có 2 loai điện tích là: điện tích âm và điện tích dương,

B.

Có 1 loai điện tích.là điện tích âm ; không có điện tích dương

C.

Có 1 loai điện tích là điện tích dương không có điện tích âm

D.

Không có loai điện tích nào cả.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Có 2 loai điện tích là điện tích âm và điện tích dương

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...