Có mấy nhận xét không đúng về nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen trong số 4 nhận xét dưới đây?

Trong quá trình nhân đôi ADN, sự có mặt của bazơ nitơ dạng hiếm có thể phát sinh đột biến gen.

Đột biến gen được phát sinh chủ yếu trong quá trình nhân đôi ADN.

Tần số phát sinh đột biến gen không phụ thuộc vào liều lượng, cường độ của tác nhân gây đột biến

Tác nhân gây đột biên gen có thể là tác nhân vật lí hoặc tác nhân hoá học.    

A.

 2                        

B.

 3                                        

C.

 4        

D.

 1  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án : D

Các đáp án đúng là 1, 2,3 .

1-   Đúng vì sự có mặt của bazo nito dạng hiếm có thể dẫn đến phát sinh đột biến thay thế

2-   Đột biến gen được phát sinh  chủ yếu trong quá trình nhân đôi ADN vì trong nhân đôi thì dễ làm biến đổi vật chất di truyền trong phân tử ADN

3-   Tân số đột biến gen phụ thuộc vào liều lượng cường độ , tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen => 3 sai

4-   Tác nhân đột biến có thể là tác nhân  vật lí hóa học hoặc tác nhân sinh học

Vậy đáp án là D       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.