Có n nguồn giống nhau (mỗi nguồn có suất điện động ξ và điện trở trong r) được ghép thành bộ nguồn. Trong các cách ghép sau:          I. Ghép song song.         II. Ghép nối tiếp.         III. Ghép hỗn hợp. Cách ghép nào tạo ra bộ nguồn có điện trở trong nhỏ nhất?  

A.

I

B.

II

C.

III

D.

I và III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Cách ghép song song tạo ra bộ nguồn có điện trở nhỏ nhất.  

 

CHỌN A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.