Cơ năng của một vật dao động điều hòa:         

A.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật.         

B.

Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.         

C.

Bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.         

D.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng chu kì dao động của vật.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cơ năng của một vật dao động điều hòa = động năng cực đại = động năng của vật khi tới vị trí cân bằng.

Vậy đáp án đúng là C.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.