img1 người gồm img2 nam và img3 nữ. Số cách chọn img4 người trong đó có đúng img5 nữ là  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Số cách chọn img1 người trong đó có đúng img2 nữ là img3 cách.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.