img1 nữ sinh tên là Huệ, Hồng, Lan, Hương và img2 nam sinh tên là An, Bình, Hùng, Dũng cùng ngồi quanh một bàn tròn có img3 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp biết nam và nữ ngồi xen kẽ nhau?                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chú ý: Xếp img1 người vào bàn tròn thì có img2 cách. Xếp img3 nam vào bàn tròn ta có: img4 cách. Giữa 4 nam sẽ có 4 vị trí cho 4 nữ. Xếp 4 nữ vào img5 vị trí đó sẽ có: img6 cách Số cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán: img7 cách. Chọn đáp án B.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.