Cơ quan của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới là

A. Hội đồng Kinh tế và Xã hội.
B. Đại hội đồng.
C. Hội đồng Bảo an.
D. Tòa án Quốc tế.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.