Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của Liên hợp quốc là

A.

         Đại hội đồng.

B.

         Hội đồng Kinh tế và Xã hội.

C.

         Hội đồng Bảo an.

D.

         Tòa án Quốc tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 7. Cách giải: Hội đồng bảo an: cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.