Cơ quan hành chính - tổ chức của Liên hợp quốc là:

A.

Ban thư kí.

B.

Tòa án quốc tế.

C.

Hội đồng Bảo an.

D.

Hội đồng Quản thác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ban thư kí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.