Cơ quan Liên hợp quốc gồm đại diện các nước thành viên là

A. Đại hội đồng.
B. Tòa án Quốc tế.
C. Hội đồng Quản thác.
D. Hội đồng Bảo an
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.