Cơ quan nào sau đây giải quyết ly hôn cho vợ chồng?

A.

Ủy ban Nhân dân xã nơi cư trú.

B.

Tòa án nhân dân huyện nơi cư trú.

C.

Cơ quan công an huyện nơi cư trú. 

D.

Hội đồng Nhân dân tỉnh nơi cư trú.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tòa án nhân dân huyện nơi cư trú.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.