Cơ quan ngôn luận của tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng là tờ báo

A.

An Nam trẻ

B.

Thanh niên

C.

Búa liềm

D.

Đỏ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách giải: Tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của An Nam Cộng sản đảng. Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...