Cơ quan tương tự là những cơ quan:

A.

Có kiểu cấu tạo giống nhau và có cùng nguồn gốc.

B.

Có nguồn gốc khác nhau nhưng lại đảm nhận các chức phận giống nhau.

C.

Có hình thái tương tự nhưng lại đảm nhận các chức phận khác nhau.

D.

Có cùng nguồn gốc và đảm nhận các chức phận giống nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có nguồn gốc khác nhau nhưng lại đảm nhận các chức phận giống nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.