Cơ sở để Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai là:        

A.

Sự suy yếu của các nước tư bản châu Âu và Liên Xô.

B.

Sự ủng hộ của các nước đồng minh bị Mĩ khống chế.

C.

Sự lắng xuống của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phong trào công nhân thế giới.

D.

Tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn của Mĩ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.