Cơ sở hạt nhân đầu tiên để thành lập Việt Nam Quốc dân đảng là:

A.

Nam Đồng thư xã.

B.

Cường học thư xã.

C.

Tâm tâm xã

D.

Cộng sản đoàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Nam Đồng thư xã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam trong những năm 1919-1930 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.