Cơ sở quan trọng nhất để Liên Xô có thể tiến hành cuộc chạy đua vũ trang với Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là?

A.

Nền kinh tế hồi phục và phát triển nhanh.

B.

Chế tạo thành công bom nguyên tử.

C.

Đạt thành tựu to lớn về khoa học kĩ thuật.

D.

Có nhiều nước đồng minh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: phân tích, đánh giá Cách giải: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô khác với Mĩ là chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh gây ra. Chính vì thế, Liên Xô phải thực hiện kế hoạch 5 năm để khôi phục nền kinh tế. Với kế hoạch 5 năm đầu tiên (1946 - 1950), Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, từ năm 1950 trở đi, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ và đạt được nhiều thành tựu cả về công nghiệp, nông nghiệp và khoa học - kĩ thuật => Đây là cơ sở quan trọng để Liên Xô có thể tiến hành chạy đua vũ trang với Mĩ.  Đáp án đúng là A!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...