Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là:

A.

sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II

B.

sự tiếp hợp các NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I

C.

sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I

D.

sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen: Do sự trao đổi chéo ở từng đoạn tương ứng giữa 2 nhiễm sắc tử (cromatit) không chị em trong cặp NST kép tương đồng ở kì đầu của lần phân bào I trong giảm phân.  

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.