img1 tấm thẻ đánh số từ img2 đến img3. Chọn ngẫu nhiên ra img4 tấm thẻ. Tìm xác suất để có img5 tấm thẻ mang số lẻ và img6 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ chia hết cho img7.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử của không gian mẫu : img1. Lấy img2 tấm thẻ mang số lẻ có : img3. Lấy img4 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ chia hết cho img5: img6 Số phần tử của biến cố cần tìm : img7. Vậy xác suất cần tìm là : img8.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...