Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của img1 để phương trình img2 có ba nghiệm phân biệt?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Để phương trình img1 có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi hàm số img2 cắt img3 tại ba điểm phân biệt img4 img5  img6  Vậy có: img7 giá trị nguyên của img8thỏa mãn điều kiện đề bài  

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.