img1 thẻ được đánh số img2, img3,…,img4. Bốc ngẫu nhiên img5 thẻ. Tính xác suất để tích img6 số ghi trên img7 thẻ bốc được là một số lẻ.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Số cách bốc img1 thẻ từ img2 thẻ là: img3. Để tích img4 số ghi trên img5 thẻ bốc được là một số lẻ thì cả img6 thẻ bốc được phải được đánh số lẻ. Trong img7 thẻ có img8 thẻ được đánh số lẻ. Số cách lấy img9 thẻ để tích img10 số ghi trên img11 thẻ bốc được là một số lẻ là: img12. Vậy xác suất cần tìm là: img13. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...