Có thể phân biệt hai kim loại Al và Zn bằng thuốc thử là:

A.

Dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch HCl.

C.

Dung dịch NH3.

D.

Dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch NH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.