Có thể thay thế từ “lấp loáng” trong câu “Những ngọn tháp cao vút ở phía trên, giữa những chùm lá thốt nốt xòa tán tròn vượt lên hẳn những hàng muỗm già cổ kính.” bằng từ nào trong các từ dưới đây ?

A.

thấp thoáng

B.

lung linh

C.

nghiêng nghiêng

D.

lóng lánh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.