Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có bốn ghế. Xếp ngẫu nhiên 8, gồm 4 nam và 4 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử của không gian mẫu là img1. Gọi img2 là biến cố mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ . Ta có: Xếp img3 học sinh nữ vào cùng 1 dãy ghế có img4 cách. Xếp img5 học sinh nam vào cùng 1 dãy ghế có img6 cách. Ở các cặp ghế đối diện nhau hai bạn nam và nữ có thể đổi chỗ cho nhau nên có img7 cách. Suy ra img8. Vậy img9.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...