Coi bán kính Trái Đất là 6400km. Tính chu vi của Trái Đất.

A.

40192km

B.

20096km

C.

4019,2km

D.

2009,6km

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chu vi của Trái Đất là: $6400 \times 2 \times 3,14 = 40192(km)$ Đáp số: 40192km.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.