** Con lắc đơn  = 0,1 (m), quả cầu khối lượng m = 0,01 (kg) mang điện tích q = 10–7 (C). Đặt con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng và độ lớn E = 104 (V/m). Lấy g = 10 (m/s2).Chu kì dao động, con lắc khi điện trường ngược hoặc cùng hướng với trọng lực P là:

A.

Tng = 0,631 (s); Tc = 0,625 (s).

B.

Tng = 6,31 (s); Tc = 6,25 (s).

C.

Tng = 0,31 (s); Tc = 0,25 (s).

D.

Tng = 3,61 (s); Tc = 3,65 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tng = 0,631 (s); Tc = 0,625 (s).

Khi có điện trường, vật chịu tác dụng của trọng lực , lực căng dây và lực điện trường = q. Đặt ' = + , do P và F không đổi nên P' không đổi, gọi P' là trọng lượng biểu kiến. Chu kì dao động điều hòa của con lắc là: T' = 2π, trong đó: ' = .

+ Trong trường hợp ' và cùng chiều, ta có:

g' = g +  = 10,1 (m/s2) Tc = 2π = 0,625 (s).

Trong trường hợp ' và ngược chiều, ta có:

g' = g –  Tng = 0,631 (s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.