Con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m và khối lượng M = 75g đang nằm yên trên mặt phẳng ngang nhẵn. Một vật nhỏ có khối lượng m = 25g chuyển động theo trục của lò xo cới tốc độ 3,2 m/s đến va chạm và dính chặt vào M. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa với biên độ bằng:         

A.

3 cm.

B.

6 cm.

C.

4 cm.

D.

5 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Vận tốc của hệ ngay sau va chạm img1 .

Tần số góc của con lắc sau va chạm: img2 .

Xét con lắc ngay sau va chạm ( tại VTCB) img3   

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.