Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m, khối lượng vật m = 1kg. Vật nặng đang ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = $F_0$cos10πt. Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ A = 6cm. Tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng:

A.

60 cm/s

B.

60$\pi$ cm/s

C.

0,6 cm/s

D.

6$\pi$ cm/s

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:- Vật dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức nên ta có: $\omega = 10\pi$ (rad/s) - Áp dụng công thức: $v_{max}=\omega A$ = 60$\pi$ cm/s

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.