Con lắc lò xo có độ cứng k = 40 (N/m) dao động điều hoà. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có x = –2 (cm) thì thế năng điều hoà của con lắc là:

A.

Wt = –0,016 (J).

B.

Wt = –0,008 (J).

C.

Wt = 0,016 (J).

D.

Wt = 0,008 (J).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Wt=12k.x2 =0,008 (J).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.