Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật ?

A.

Giảm đi 2 lần.

B.

Tăng lên 2 lần.

C.

Giảm đi 4 lần.

D.

Tăng lên 4 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1m tăng 4 lần thì f giảm 2 lần.  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.