Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200N/m, quả cầu M có khối lượng 1kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5cm. Khi quả cầu xuống đến vị trí thấp nhất thì có một vật nhỏ khối lượng 500g bay theo phương trục lò xo, từ dưới lên với tốc độ v tới dính chặt vào M. Lấy img1. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa. Biên độ của hệ hai vật sau va chạm là 20cm. Tốc độ v có giá trị bằng:

A.

12m/s.

B.

8m/s.

C.

3m/s.        

D.

6m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Va chạm là va chạm mềm nên tại vị trí va chạm img1 Vị trí cân bằng mới của con lắc cách vị trí cân bằng cũ 1 đoạn         img2 Ngay sau va chạm con lắc ở vị trí img3 Biên độ của con lắc sau va chạm          img4  Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.