Con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm . KÍch thích cho vật dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo nén trong một chu kì là img1 ( T là chu kì dao động của vật ) . Biên độ dao động của vật là ?

A.

img1cm.

B.

8cm.

C.

6cm.

D.

4cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hình vẽ bên biểu thị dao động của vật. Điểm O là VTCB, điểm M là vị trí lò xo ở độ dài tự nhiên. Khi lò xo dãn, vật dao động theo cung AyB. Khi lò xo nén, vật dao động theo cung AxB. Theo đề bài, thời gian lò xo nén là T/4 nên suy ra góc AOB vuông, suy ra img1. C:\Users\QUANGT~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLc3a1499.PNGMặt khác: img3 nên suy ra img4. Vậy biên độ dao động của vật là img5.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...