Công cụ chủ yếu của Người tinh khôn là gì?

A.

Công cụ đá còn ghè đẽo thô sơ

B.

Những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ

C.

Công cụ đá được mài nhẵn toàn bộ

D.

Những chiếc rìu có vai

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Họ cải tiến dần các công cụ đá để làm tăng thêm nguồn thức ăn. Đến giai đoạn Người tinh khôn, họ biết dùng hòn cuội, chế tác công cụ lao động từ hòn cuội.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.